A Non-Traditional Category That I Feel Is Of Value: Herbs That Free Constrained Liver Qi

Bai Ji Li / Tribulus seed
Bai Shao Yao / White Peony root
Bo He / Chinese Mint
Chai Hu / Bupleurum root
Chuan Lian Zi / Melia fruit
Fang Feng / Siler root (? According to Guohui Liu)
Fu Shou (Fo Shou) / Finger Citron fruit
He Huan Hua / Albizzia flower
Ju Hua / Chrysanthemum flower
Mei Gui Hua / Red Rose bud Mai Ya / Barley sprout
Qing Pi / Immature Tangerine peel
Wu Zhu Yu / Evodia fruit
Xian He Cao / Agrimony herb
Xiang Fu / Cyperus rhizome
Xuan Fu Hua / Inula flower
Yin Chen Hao / Artemisia capillaris herb
Yu Jin / Curcuma tuber
Ze Lan / Lycopus herb
Zhi Ke / Mature Bitter Orange

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *